6

Що в оригіналі означали суфікси в українських прізвищах -енко (Федоренко), -ко (Федірко), -ук/юк (Федорук), -чук (Федорчук). Чи є якась різниця в семантиці цих суфіксів?

Також, що значили слова на -ва (Федорова), -вна (Федорівна) (для жіночого роду) і -ич (Федорович), -ів (Федорів) (для чоловічого)? Чи бували такі форми похідними тільки від імен (Федір — Федорович), чи також і від прізвищ (Федорчук — Федорчукович)?

2
 • 2
  Частково це питання вже обговорено тут ukrainian.stackexchange.com/q/343/36 Mar 13, 2017 at 16:01
 • Чи не варто це розбити на два окремі питання: одне — про те, чи була якась різниця в семантиці -енко, -ко, -ук/юк, -чук (здається, саме походження їх, як зменшувальних, вже встановили), а друге — чи бували -ва, -вна, -ич, -ів похідними не від імен, а від інших прізвищ? Якщо я правильно Вас зрозумів, і нічого не пропустив. Чи це якимсь чином пов'язані два питання?
  – Sasha
  Mar 13, 2017 at 18:51

1 Answer 1

6

1. -енко (Федоренко), -ко (Федірко), -ук/юк (Федорук), -чук (Федорчук)

Дублюю відповідь користувача Yellow Sky на ідентичне питання:

Українська мова: Енциклопедія на сторінці 533 пише, що суфікс -енко разом з кількома иншими (-юк, -чук, -як, -чак, -ик, -чик, -ко, -ка, -ок, -онок, -еня, -я, -ча, -чо, -ець, -цьо, -ина) початково був демінутивним, зменшувальним, отже колись слово коваленко означало «маленький коваль», потім «син коваля», «син Коваля», а потім перетворилося на родове ім’я, прізвище родини, яку започаткував коваль на прізвисько Коваль.

2. -ва (Федорова), -вна (Федорівна) і -ич (Федорович), -ів (Федорів)

Посилатимусь на книгу "Сучасні Українські Прізвища" Юліана Редько.

Сторінка 17:

Прізвища з суфіксами -ич, -анич, -евич, -ович. За походженням це дуже давні утворення, відомі, головним чином, у східних і південних слов'ян з найдавніших часів. Суфікси ці служили для утворення назви сина від імені батька чи матері.

Сторінка 19:

Прізвища на -ів, -ин, -ишин вказували на ім'я батька або матері. Первісно вони відмінювалися як присвійні прикметники, а в багатьох західних говірках досі зберегли прикметникове відмінювання.

Тут невпевнений, чи можна цим пояснити -ова, але, здається, аналоґія хороша:

У непрямих відмінках звук і в суфіксі чергується з о: Адамова, Гаврилова.

Про -вна, нажаль, нічого не знаходжу.

2
 • 1
  Дякую. Ще би про -вна дізнатися :) І про Чи бували такі форми похідними тільки від імен (Федір — Федорович), чи також і від прізвищ (Федорчук — Федорчукович)?
  – Maksym
  Oct 21, 2017 at 12:43
 • 1
  @Maksym тут я не можу підкріпити джерелами, але зазначу таке: зазвичай такі складні прізвища на кшталт "Федорчукович" - це просто нагромадження, яке відбувається через бажання когось виглядати поважніше. Типу, "-он, які ці -овичи солідні, зроблю й собі таке прізвище". Як буде нагода - ще пошукаю.
  – P. Vowk
  Oct 21, 2017 at 13:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.