10

Досить часто можна почути, як кажуть у Сума́х (з наголосом на другий склад), а не у Су́мах.

Український лінгвістичний портал пропонує два варіанти наголосу цього слова для усіх відмінків, окрім родового.

У той же час стаття Вікіпедії про обласний центр зазначає тільки один наголос у називному відмінку (на перший склад) - Су́ми.

А коли наголос тільки один і на перший склад, то й при відмінюванні він має зберігатися, як у схожих словах Ду́ми, Ку́ми.

Якщо дійсно Суми з подвійним наголосом, то чим це регламентовано? Хтось зустрічав підтвердження в друкованих орфоепічних словниках?

2 Answers 2

3

Як свідчить Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич), для української мови природнім є збереження наголосу на першому складі:

Су́ми, Сум, Су́мам (м.); су́мський, -ка, -ке

Обговорення наголосу у відмінкових формах назви міста Суми є на лінгвофорумі.

Щодо наголосу у місцевому вжитку цікавим є погляд Евграфової Алли Олександрівни — кандидата філологічнихнаук, доцента Сумського державного университету, щоправда, в стосовно російської мови, але основна думка залишається прийнятною:

«Традиционно коренные жители Сум говорят «Сумской» с ударением на «о» и в «в Сумах» ударением на второй слог. Словари же всегда учитывают традицию. По идее, если в словаре зафиксировано «сумской» (ударение на второй слог), то и СумАх-СумАми. В этом вопросе со мной солидарны и другие мои коллеги. В начале 90-х годов все коренные жители без малейшего сомнения говорили «сумскОй» и в «сумАх». Однако, нужно учитывать другой момент. Исторически складывается так, что в разные времена люди говорят по-разному, поэтому в одно время говорили «Сумский», в другое — «Сумской». Так как норма написания нигде не была зафиксирована, сегодня в литературе можно встретить обе формы написания»

Але за нормативний вважатимемо варіант наголосу, вказаний в Орфоепічному словнику:

Суми, Сум, у Сумах

А на фоні розмірковувань російськомовних лінгвістів варіант з наголосом на другому складі здається таким, що зазнав впливу російської вимови.

1
  • Наголошене -ой у московській мові — це велика і окрема тема. В мережі легко знайти відповідні дискусії на тему Лєв Толстой. І тому citation needed, бо зовсім не факт, що основна думка залишається прийнятною і для української. Commented Mar 26, 2018 at 13:34
2

Етимологічний словник топонімів (ст. 458 пдф) також підтверджує версію Вікіпедії і дає єдиний наголос на букву "у".

А от варіант наголосу на "а", гадаю, прийшов до нас із російської мови. Бо на сайті Суми-блог, на який вже посилалася Оксана у своїй відповіді, бачимо таку інформацію:

Исходя из всего вышеизложенного, сегодня правильно говорить «в Сума́х» и Сумско́й, Сумска́я, Сумски́е.

Однак, правильним варіантом буде в "сУмах".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.