11

Яке розмовне слово можна використати для опису поганої роботи електричного чи механічного приладу?

Наразі знайшов слово "збоїти", що мене влаштовує, проте можливо є інші цікаві варіанти (за контекстом перекладу було б гарно якесь яскраво розмовне слово чи фраеологізм, бо "збоїти" значно ближче до "malfunction", ніж до "on the fritz")?

1
  • 2
    Як щодо «заїдає» або «глючить»?
    – Yellow Sky
    Mar 13 '17 at 10:09
8

Барахлити

Погано працювати (звичайно про мотор, машину).

або

Фуричити

Діяти, працювати, функціонувати (про якийсь механізм).

Відповідно — погано фуричити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.